Mobbing- Profesjonalne nękanie w miejscu pracy. Cz. 1

Dyskretne, wyniszczające i wypalające wszelką motywację zachowanie współpracowników w miejscu pracy. To tylko kilka słów, które w sposób „ludzki” opisują zjawisko mobbingu. Nie trudno zauważyć, że mówi się o tym zjawisku, jednak wciąż za mało i wciąż zbyt pobieżnie.  Mówi się bo ludzie co raz bardziej są świadomi tego co dzieje się z nimi i co jest przyczyną wszechogarniającego niepokoju, kiedy na myśl o poniedziałku w pracy już w niedzielę wieczorem, odczuwają lęk, czują stres.  

„Według badań przeprowadzonych w 2011 roku przez Wydział Nauk Humanistycznych SGGW oraz Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień aż 46 proc. Polaków spotkało się ze złym traktowaniem w miejscu pracy. W badaniach CBOS doświadczenie mobbingu zadeklarowało 40% pracowników. Dla porównania – według Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z Dublina, w krajach Unii Europejskiej mobbing jest stosowany wobec 12% pracowników.”

Mobbing przyjmuje różne formy od biernej kiedy nagminnie powtarza się lekceważenie pracownika i celowo nie zauważa się go, po aktywną formę kiedy obarcza się wieloma zadaniami, ogranicza podejmowanie decyzji przy jednoczesnym stwarzaniu poczucia zagrożenia. Dochodzą to tego prześmiewcze komentarze, obgadywanie i plotki.

Mobbing w miejscu pracy wyniszcza. Ofiary mają głębokie przekonanie o swojej beznadziejności, wypełnia je lęk, poczucie winy, do tego mogą dochodzić objawy psychosomatyczne takie bóle głowy, biegunki, wrzody żołądka wywołane przez przewlekły stres. Czują się osamotnione i zagrożone co w konsekwencji prowadzić może do depresji i samobójstwa.

Mobbingu nie da się nie zauważyć. Często uczestniczą w nim nie tylko Mobber – czyli osoba bezpośrednio stosująca przemoc ale także grupa Co-mobberów, czyli osoby, które wzniecają kłęby przemocy, biernie obserwują zjawisko w obawie o pozycję, rozmawiając o osobie mobbingowanej, plotkując, podsycając mobbera i jego poczucie bezkarności, nie przeciwdziałając, w istocie aprobując jego zachowanie.

Należy pamiętać, że nie każda kłótnia, konflikt czy zła atmosfera w pracy upoważniają do stwierdzenia występowania mobbingu. Pracodawca ma prawo stawiać wysokie wymagania jakości świadczonej pracy przez pracownika, wymagać, dyscyplinować jednak wszystko to musi iść wedle zasady: maksimum wymagań przy maksimum wsparcia dla pracownika. Ważne jest też przestrzegać ustalonych zasad i być spójny w swoim postępowaniu.

A wy co o tym sądzicie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *