Psychoonkologia w praktyce

Dziś Infolinia Onkologiczna w Gdańsku obchodzi 8 urodziny Z tej okazji chciałabym opowiedzieć wam o jednej z moich ulubionych dziedzin psychologii.Psychoonkologia jest jednym z działów psychologii, który za swój kierunek obrał zagadnienia związane z chorobą nowotworową.Założenia psychoonkologii są ściśle związane z istnieniem bliskiej relacji pomiędzy kondycją fizyczną organizmu a psychiką człowieka. Wiele badań wskazuje, że obniżenie sprawności fizycznej, przewlekła choroba i długotrwałe narażenie na stres skutkują utrudniają proces leczenia jak i zdrowienia. Choroba nowotworowa realne zagrożenie zdrowia i życia, co oznacza, że człowiek staje twarzą w twarz z poczuciem bezradności, niesprawiedliwości i lęku o dalszą przyszłość. Choroba onkologiczna, tak jak każde poważne schorzenie to „choroba” nie tylko jednostki, lecz całego systemu w jakim się otacza tj. rodziny, przyjaciół i innych osób które odgrywają ważną role w życiu osoby dotkniętej chorobą. Do elementarnych obszarów działania psychoonkologii należą profilaktyka chorób nowotworowych, wspieranie chorych i ich bliskich, edukacja personelu medycznego, np. w zakresie przekazywania niekorzystnych informacji. Dodatkowo mówi się, że psychoonkolodzy wzięli sobie na barki „odczarowywanie raka” tzn. edukację na temat istoty wyrabiania zdrowych nawyków i edukowania, że „nowotwór nie musi być wyrokiem”.Psychoonkolog i psycholodzy pracujący w obszarach chorób onkologicznych posiadają wiedzę na temat tego jak pod kątem psychologicznym łatwiej przejść przez chorobę nowotworową i jak radzić sobie z emocjami pojawiającymi się na jej drodze.#pasja#psychologgdansk#psycholog#psychologia#psychoonkologia#nowotwor#wsparcie#rak#zaloba#kryzys#choroba#nadzieja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *