Misja poza granicami kraju

Czołem

Misja dla żołnierza nie tylko wyborem ale przede wszystkim stresującym doświadczeniem. Wiąże z obciążeniem fizycznym i psychicznymobowiązkami, które wynikają ze służby, obsługą wysoce specjalistycznej techniki wojskowej i uzbrojenia, realizowaniem zadań w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia, pewnego typu monotonią, rozłąką, względną izolacją, zmianą klimatu, warunkami bytowymi oraz zagrożeniami zdrowotnymi. Często uczestniczy w akcjach, incydentach i wydarzeniach o charakterze traumatycznym. Wszystkie te obciążenia i ekstremalne warunki, niosą za sobą wiele konsekwencji w tym schorzenia natury psychosomatycznej.

Wymienione powyżej źródła stresu, z którymi spotykają się żołnierze, uczestnicząc w misjach wojskowych mają specyficzną cechę, ponieważ często dochodzi do sytuacji, w ktorej następuje skumulowanie stresorów i w jednym momencie oddziałuje na organizm jednocześnie ich bardzo wiele.

Zdarza się, że stres przekracza adaptacyjne możliwości żołnierza, stając się właśnie tzw. stresem traumatycznym (PTSD) oraz swoistą formą bojowego urazu.

Wieloletnie doświadczenia w formowaniu pododdziałów wskazało, na ważną rolę programu osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin oraz odpowiedniego doboru i przygotowania psychicznego żołnierzy do służby poza granicami państwa. Ułatwia to znacznie adaptację do warunków misji i poprawia komunikację między żołnierzami.Program obejmuje zarówno wyjeżdżających żołnierzy, jak i ich rodziny pozostające w kraju.Żołnierzom towarzyszy konsultant ds. profilaktyki psychologicznej zarówno w czasie trwania misji jak i po w jednostkach wojskowych. Psycholog pracuje zarówno indywidualnie jak zbiorowo ze wszystkimi uczestnikami misji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *