Potraumatyczny wzrost

POTRAUMATYCZNY WZROST

Trauma do jakiej dochodzi w reakcji na różne zdarzenia i sytuacje zagrażające w życiu i zdrowiu człowieka, na ogół jest związane z negatywnymi konsekwencjami i zaburzeniami.
Co się dzieje gdy jednak następstwa traumatycznych wydarzeń prowadzą do pozytywnych zmian?

☀️☀️Tym właśnie jest po traumatyczny wzrost.Doświadczenie traumatycznie poza niewątpliwą stratą, doznaniem bólu czy cierpienia potrafi wnieść nasze życie wiele dobrego.Jest możliwe by po doświadczeniu traumy zaznać szczęśliwego i pełnego sensu życia.

☀️☀️Potraumatyczny wzrost dotyczy zmian w percepcji postrzegania siebie, swoich relacji interpersonalnych oraz filozofii życiowej. Doświadczenie takich zdarzeń sprawia, że osoby mają poczucie bycia „lepszą osobą”, wzrasta przekonanie o własnej skuteczności. Często owocuje zmianami w kwestii przekonań egzystencjalnych tudzież religijnych.

☀☀️Osoba, która poradziła sobie z traumą, może bardziej cenić relacje z innymi, wykazywać większą zdolnością do otwartości się przed innymi oraz być bardziej empatyczna.
Potraumatyczny rozwój jest czymś więcej niż tylko powrotem do stanu równowagi po doświadczonym przeżyciu traumatycznym.

☀️☀️Jednostka w wyniku traumy przechodzi pewnego rodzaju transformację i uzyskuje wyższy niż przed traumą poziom funkcjonowania, wyrażający się między innymi w wyższym poczuciu dobrostanu czy większej świadomości życiowej. W efekcie, doświadczona strata, poprzez doznanie cierpienia, zostaje przekształcona w istotną dla człowieka wartość.

☀️☀️W pracy terapeutycznej wielokrotnie obserwowałam to zjawisko. Nie jest to coś, co zachodzi od razu. Często pojawiają się widziane oczami klienta „regresy”. Mechanizm zmian rozwojowych po wydarzeniu traumatycznym związany jest bezpośrednio z procesami poznawczego przepracowania informacji dotyczących doświadczonej sytuacji, odbudowy schematów poznawczych, poszukiwania sensu wydarzenia i jego znaczenia dla dalszego funkcjonowania człowieka.

☀️☀☀️Nie oznacza także, że samo przeżycie traumy jest czymś dobrym, pożądanym czy koniecznym dla rozwoju czy dokonania zmiany. Jest on efektem nie tyle przeżytej traumy, co podejmowanych w jej wyniku strategii zaradczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *