Relacja Terapeutyczna

Czołem,

Relacje międzyludzkie definiują i wyznaczają poziom jakości naszego życia. Wymagają odpowiedniego stopnia rozwoju samoświadomości i wglądu w siebie oraz integracji osobowej (wolicki,2012). Niezaprzeczalnie, człowiek funkcjonuje jako istota społeczna, a potrzeby przynależności i miłości motywują do zachowań sprzyjajacych pozostywnych relacjach z innymi.
W psychoterapii relacja terapeutyczna jest jednym z najważniejszych czynników leczących, a waga jej jakości jest podkreślana przez wielu badaczy we wszystkich nurtach psychoterapetycznych.

Istnieje kilka ważnych czynników wpływających na skuteczność Psychoterapii.

Relacja terapeutyczna – na którą składa się przymierze, wyodrębnione cele psychoterapii, sposób ich osiągania i wzajemna emocjonalna więź.

Przeniesienie- definiowany jako dokonywany przez pacjenta nieświadomy błąd w sposobie spostrzegania osoby psychoterapeuty w myślach pacjenta w jego uczuciach i czasie prowadzący do powtórzenia w procesie psychoterapii relacji z osobą znaczącą w przeszłości.

Przeciwprzeniesienie- dotyczy ustosunkowań psychoterapeuty wobec pacjenta w węższym znaczeniu ujmowane jako szkodliwy wyraz wpływu reakcji przeniesieniowych pacjenta na nierozwiązane konflikty psychoterapeuty (dlatego m.in tak ważna jest superwizja pracy psychoterapeuty)
Rzeczywista trwająca podczas spotkań relacja między psychoterapeutą a pacjentem- to osobista relacja w zewnętrznej rzeczywistości pełni funkcję środka do skorygowania zniekształconych relacji w wewnętrznej rzeczywistości pacjenta oraz wpływa na reakcje wobec obiektów zewnętrznych (Szymańska i in 2014).

Według Was co wpływa na skuteczną psychoterapię ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *