Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Niektórzy ludzie są w naturalny sposób skłonni do większej staranności, schludności i porządku niż inni. Cechy te mogą być przydatne w wielu sytuacjach zarówno w pracy jak i w domu. W przypadku zaburzeń obsesyjno kompulsyjnych są one jednak doprowadzone do skrajności i dezorganizują codzienne funkcjonowanie. Obsesje to nawracające myśli wyobrażenia lub impulsy które wydają się bezsensowne nie mniej nie przestają się narzucać. Przykładem mogą być wyobrażenia przemocy, o wyrządzeniu komuś krzywdy, obawy przed zostawieniem zapalonego światłą lub nie zamkniętych drzwi. Kompulsje to rytuały zachowania, które wykonuje się w celu rozproszenia leku, np. wielokrotne mycie rąk.Konflikt pomiędzy pragnieniem uwolnienia się od kompulsywnego rytuału a nieodpartym pragnieniem jego wykonania jest źródłem lęku, wstydu, a nawet rozpaczy. Do najbardziej typowych kompulsji należą mycie, liczenie, sprawdzanie. Obsesje mogą występować same, nie musza im towarzyszyć kompulsje. Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne bardzo często idą w parze z depresją. W rzeczywistości zaabsorbowanie obsesjami na ogół narasta i zmniejsza się w raz z depresją. W zaburzeniu tym, osoba chorująca zawsze zdaje sobie sprawę z irracjonalności i bezsensowności swoich myśli i zachowań za czym idzie głęboka frustracja i poczucie bezradności ponieważ nie potrafi tego kontrolować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *