Grupa Balinta

Czołem,

🍀

Grupa Balinta,

🍀

Metoda pracy opracowana w latach 50. w Londynie pod kierunkiem Michaela Balinta. To pod jego kierunkiem rozpoczęto badania nad doskonaleniem relacji między lekarzem a pacjentem. To forma pracy przeznaczona dla osób profesjonalnie zajmujących się różnego rodzaju pomaganiem: lekarzy psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych, policjantów itd.

🍀

Jest to forma wsparcia emocjonalnego, potrzebnego lekarzom i innym pracownikom ochrony zdrowia, którzy na ogół posiadają niewielkie umiejętności dawania sobie rady z wypaleniem zawodowym i stresem, znaczniej częściej cierpią z powodu zaburzeń zdrowia związanych z nimi, w związku z czym wcześniej umierają niż pracownicy innych zawodów.

🍀

Grupa, w ktorej pracuję około 12 osób odzwierciedla emocje obecne w kontakcie z podopiecznym, pozwala lepiej zrozumieć pozawerbalną treść kontaktu. Uczestnicy sami poznają swoją emocjonalność, mogą powiązać z emocjami świat myśli i zachowań, można więc powiedzieć, że praca grupy koncentruje się głównie na emocjonalnej części relacji.

🍀

Nabywa się umiejętności sterowania swoimi emocjami, głębszego poznania własnych reakcji i motywacji.

🍀

Celem uczestnictwa w grupie Balinta jest refleksja nad procesami zachodzącymi w komunikacji z drugim człowiekiem. Podczas spotkań uczestnicy dążą do uświadomienia sobie ważności relacji z drugim człowiekiem oraz zjawisk w niej zachodzących.

🍀

Grupa BALINTA zawiera w sobie elementy superwizji relacji i rozwoju własnego. Nie jest zaś ani grupa samopomocowa, grupa wsparcia ani grupa dyskusyjna.

🍀

W wielu krajach Grupa Balinta stanowi fakultatywny lub obligatoryjny element kształcenia lekarzy i terapeutów.

🍀

Systematyczna praca w Grupach Balinta pozwala lepiej wykorzystywać posiadane kompetencje i zmniejsza obciążenie związane z wykonywanym zawodem, przez co jest istotnym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego.

🍀

Grupę Balinta w Polsce prowadzi certyfikowany Lider posiadający odpowiednie przygotowanie i akredytację Polskiego Towarzystwa Balintonowskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *