O mnie

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Można odnaleźć mnie na liście przyszłego samorządu zawodowego psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=Samorzad&woj=pomorskie

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji, aby móc jak najkorzystniej towarzyszyć klientowi w procesie zmiany.

Ukończyłam jednolite 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim o specjalnościach: psychologia kliniczna dorosłego, patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu.

Ukończyłam I stopień Racjonalnej Terapii Zachowania oraz I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) W  czerwcu 2020 rozpoczelam w ten sposób proces certyfikacji na Terapeutę w wyżej wymienionym nurcie.

Ukończyłam kurs (150h) w zakresie psychotraumatologii oraz procedury przedłużonej ekspozycji (terapia traum) organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii

Aktualnie realizuję szkolenie w zakresie socjoterapii dzieci organizowane przez Fundację ETOH w Warszawie.

W 2020 roku rozpoczęłam 4-letnie szkolenie w zakresie uzyskania tytułu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, organizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych

Pracuję z dorosłymi, dziećmi od lat 6 i młodzieżą.

W swojej pracy wykorzystuję podejście w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (Non Violence Communication).

Pracuję dla Wojska Polskiego jako Psycholog-Konsultant Dowódcy ds. Profilaktyki Psychologicznej na rzecz pracowników resortu, personelu latającego, żołnierzy, ich rodzin, oraz weteranów po misjach.

Doświadczenie zdobywałam m. in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, w Klinice Hematologii i Transplantologii, Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii UCK w Gdańsku, w Słupskim Szpitalu Specjalistycznym na oddziale Onkologii, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno- Konsultacyjnym, Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka, w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (Zakład Psychologii Lotniczej), w Zespołach Interwencji Kryzysowej oraz w ośrodkach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy.